Komunikaty

Wybierz rok

Zmiana godziny rozpoczecia komisji rolnictwa 23 marca 2018 roku

Komisja rolnictwa w dn. 23 marca 2018 roku rozpocznie posiedzenie o godzinę wcześniej, czyli o godzinie 11.