Wykaz podmiotów

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnychbioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629; Dz.U. z 2019 r., poz. 730, poz. 1403, poz. 1579) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

1. NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE

Zakład Zagospodarowania Odpadów Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

 

2. BIOODPADY 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

 

3. POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Zagospodarowania Odpadów Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2013 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1528
03 października 2019 10:56 (Agnieszka Górska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2018 15:07 (Agnieszka Górska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2018 15:05 (Agnieszka Górska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)