Zarządzenia - archiwum (2008)

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 14/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie:

1. Ustalenie Polityki zabezpieczenia systemu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz 2. Ustalenie instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańczy, 3. Ustalenie instrukcji postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,