Komunikaty - archiwum

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

„Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz informuje, że dnia 12 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. dr Piotra Kowalika 2 w Gołańczy, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie przetargowej – działki numer 154 ul. Margonińska w Gołańczy”.

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

„Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz informuje, że dnia 31 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. dr Piotra Kowalika 2 w Gołańczy, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie przetargowej – działki numer 963/22, 963/23, 963/25, 964/17, 964/18 w Gołańczy, 234/2 w Czerlinie,166/4 w Chojnie...