Oferty inwestycyjne - archiwum

Wybierz rok

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Morakowie, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 8 o powierzchni 3,5900 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00038794/7

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruch

Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz, ul. Osada działka nr 376

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz, działka gruntowa Tomczyce

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mi