Oferty inwestycyjne - archiwum

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz

               Burmistrz Miasta i Gminy 
Gołańcz
          
                 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
 
 Przedmiotem  przetargu  są  nieruchomości  gruntowe  położone w Gołańczy, przy ul. Klasztornej oznaczone ewidencyjnie numerami działek :
- 959/11 o powierzchni 0,4600 ha,
- 95912  o powierzchni 0,4592 ha,
- 959/13 o powierzchni 0,4600 ha wszystkie  zapisane w księdze wieczystej  nr KW PO1B/00025100/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia
Wymienione  działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego przeznaczone są na tereny usługowo – mieszkaniowe (UM),
- cena wywoławcza  dla działki 959/11 wynosi 98 000,00 + Vat;
- cena wywoławcza  dla działki 959/12 wynosi 98 000,00 + Vat;
- cena wywoławcza  dla działki 959/13 wynosi 98 000,00 + Vat; 
Wadium  dla poszczególnych działek wynosi:
- dla działki 959/11 wynosi 9 800,00
- dla działki 959/12 wynosi 9 800,00
- dla działki 959/13 wynosi 9 800,00
Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012r. / wtorek/ o
- dla działki 959/11 o godz. 10.30,
- dla działki 959/12 o godz. 11.00, 
- dla działki 959/13 o godz. 11.30
w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości  9800,00 dla każdej działki do dnia 9 czerwca 2012 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki
 Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi  koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308
 
 
Gołańcz, dnia 07 maja 2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07-05-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2012 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1301
09 maja 2012 15:28 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.