Oferty inwestycyjne - archiwum

Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz, ul. Osada działka nr 376

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
                                             
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
 
 Przedmiotem  przetargu  jest  nieruchomość  gruntowa  położona w Gołańczy,przy ul. Osada  oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o powierzchni 0,6230 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00025100/2 
Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 
- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz działka 376  położona w Gołańczy w części o powierzchni 0,2112 m2 jest przeznaczona na Mu –tereny mieszkaniowo – usługowe, - pozostała część ma przeznaczenie na tereny rolne.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 88 000,00 + 23%Vat dla części przeznaczonej pod Mu o powierzchni 0,2112 m2
Wadium wynosi:  8 800,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012r. / wtorek/ o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 8800,00 zł do dnia 9 czerwca 2012 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi  koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308
 
 
 
Gołańcz, dnia 07 maja 2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07-05-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2012 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1675
09 maja 2012 15:37 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
09 maja 2012 15:36 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.