Oferty inwestycyjne - archiwum

Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz, ul. Osada: działki 379/29 o powierzchni 0,1020 ha, działki 379/30 o powierzchni 0,1011 ha, działki 379/31 o powierzchni 0,0986 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
          
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
 
Przedmiotem  przetargu  jest  nieruchomość  gruntowa  położonaw Gołańczy, przy ul. Osada  oznaczona ewidencyjnie numerem
 działki 379/29 o powierzchni 0,1020 ha,
 działki 379/30 o powierzchni 0,1011 ha
 działki 379/31 o powierzchni 0,0986 ha
zapisane w księdze wieczystej nr KW PO1B/00025100/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 
- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz działki 379/29, 379/30,379/31  położone w Gołańczy  przeznaczone  
są na tereny projektowane do zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi:
Działka 379/29 – wartość  28 366,00 + 23%Vat Wadium wynosi:  2 900,00 zł 
Działka 379/30 – wartość  28 116,00 + 23%Vat Wadium wynosi:  2 900,00 zł 
Działka 379/31 – wartość  27 411,00 + 23%Vat Wadium wynosi:  2 800,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia  2012r. / środa /o godz. 10.00;10.30;11,00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w do dnia 5 sierpnia 2012 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi  koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. 
nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308
 
Gołańcz, dnia 27 czerwca  2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-06-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2012 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1710
27 czerwca 2012 14:57 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.