Oferty inwestycyjne - archiwum

Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 694/5 o powierzchni 0,0735 ha, ul. Kościelna

Burmistrz Miasta i Gminy 
Gołańcz
          
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki  694/5 o powierzchni 0,0735 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00025100/2Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem wyłączonym z eksploatacji ze względu na stan techniczny
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 22 300,00 zł +23%Vat
Wadium wynosi:  2.300,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2012r. / środa/ o godz. 11.30 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 2.300,00 zł do dnia 5 sierpnia 2012 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi  koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23
lub. tel. /67/ 268-33-08. 
 
 
Gołańcz, dnia 27 czerwca 2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-06-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2012 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1532
28 czerwca 2012 10:08 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.