Oferty inwestycyjne - archiwum

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz położonych w Gołańczy, przy ul. Klasztornej oznaczonej ewidencyjnie numerami działek : - 959/11 o powierzchni 0,4600 ha, - 959/12 o powierzchni 0,4592 ha, - 959/13 o powierzchni 0,4600 ha

Burmistrz Miasta i Gminy 
Gołańcz
          
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
 
Przedmiotem  przetargu  są  nieruchomości  gruntowe  położone
w Gołańczy, przy ul. Klasztornej  oznaczone ewidencyjnie numerami działek :
- 959/11 o powierzchni 0,4600 ha,
- 959/12  o powierzchni 0,4592 ha,
- 959/13 o powierzchni 0,4600 ha wszystkie  zapisane w księdze wieczystej
 nr KW PO1B/00025100/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia
Wymienione  działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego przeznaczone są na tereny usługowo – mieszkaniowe (UM),
- cena wywoławcza  dla działki 959/11 wynosi 88 200,00 + Vat;
- cena wywoławcza  dla działki 959/12 wynosi 88 200,00 + Vat;
- cena wywoławcza  dla działki 959/13 wynosi 88 200,00 + Vat; 
Wadium  dla poszczególnych działek wynosi:
- dla działki 959/11 wynosi 8 900,00
- dla działki 959/12 wynosi 8 900,00
- dla działki 959/13 wynosi 8 900,00
Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2012r. / czwartek/ o
- dla działki 959/11 o godz. 10.30,
- dla działki 959/12 o godz. 11.00, 
- dla działki 959/13 o godz. 11.30
w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości  8 900,00 dla każdej działki do dnia 13 sierpnia 2012 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi  koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308
 
 
Gołańcz, dnia 09 lipca  2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09-07-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2012 09:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1735
09 lipca 2012 09:08 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
09 lipca 2012 09:06 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.