Oferty inwestycyjne - archiwum

Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o powierzchni 0,6230 ha,

Burmistrz Miasta i Gminy 
Gołańcz
          
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
 
Przedmiotem  przetargu  jest  nieruchomość  gruntowa  położona w Gołańczy, przy ul. Osada  oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o powierzchni 0,6230 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00025100/2 
Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 
- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz działka 376  położona w Gołańczy w części o powierzchni 0,2112 m2 jest przeznaczona na Mu
–tereny mieszkaniowo – usługowe, 
- pozostała część ma przeznaczenie na tereny rolne.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 79 200,00 + 23%Vat dla części przeznaczonej pod Mu o powierzchni 0,2112 m2
Wadium wynosi:  8 000,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia  2012r. / czwartek/ o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 8 000,00 zł do dnia 13 sierpnia  2012 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi  koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. 
nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308
 
 
Gołańcz, dnia 09 lipca 2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09-07-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2012 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1668
09 lipca 2012 09:19 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
09 lipca 2012 09:17 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.