Oferty inwestycyjne - archiwum

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Morakowie, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 8 o powierzchni 3,5900 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00038794/7

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Morakowie, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 8 o powierzchni 3,5900 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00038794/7 Sądu Rejonowego w
Wągrowcu.
- przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały XXXIX/278/2006 z dnia 30.03.2006 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz określa położenie działki na obszarze przewidzianym na tereny rolne;
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 102 850,00
Wadium wynosi: 11 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2012 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest skuteczne dokonanie wpłaty wadium w wysokości 11 000,00; do dnia 21 listopada 2012 r.(data wpływu na rachunek bankowy) na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok.
nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308


Gołańcz, dnia 22 października 2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22-10-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2012 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1555
22 października 2012 12:19 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.