Oferty inwestycyjne - archiwum

Sprzedaż nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy na ulicy Lipowej

Burmistrz Miasta i Gminy

Gołańcz

         

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

 

               Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy przy ulicy Lipowej  , oznaczona ewidencyjnie numerem działki 1025/3 o łącznej powierzchni 0,37.71 ha, zapisana w księdze wieczystej nr 36735 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

 

 

            Zgodnie z obowiązujący miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańcz  działka jest przeznaczona częściowo pod Um/ tereny usługowo - mieszkaniowe ca 0,16.00 ha/, reszta terenu użytków rolnych oraz grunty leśne.

Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 21.12.2009 r.

Cena wywoławcza wynosi:  69.000,00 zł brutto.

Wadium wynosi:  13.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  21 sierpnia   2008 r. / czwartek/ o godz. 10.00

w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 13.500,00 zł do dnia 18 sierpnia 2008 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

 – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank

Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 19 lub. tel. /067/ 2615-911 w. 40 .

 

Gołańcz, dnia 07.07.2008 r.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008.07.0.7
Dokument wytworzony przez: Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2008 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 6753
07 lipca 2008 12:40 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
07 lipca 2008 12:38 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
07 lipca 2008 12:37 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.