Oferty inwestycyjne - archiwum

Nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy

Burmistrz Miasta i Gminy

Gołańcz

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy przy ulicy Osada, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o łącznej powierzchni 0,62.30 ha, zapisana w księdze wieczystej nr 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

 

Zgodnie z obowiązujący miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańcz działka jest przeznaczona częściowo pod Um/ tereny usługowo - mieszkaniowe ca 0,21.12 ha/, reszta terenu użytków rolnych.

Cena wywoławcza wynosi: 92.000,00 zł brutto.

Wadium wynosi: 18.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2008 r. / czwartek/ o godz. 10.00

w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 18.000,00 zł do dnia 15 września 2008 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

– nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank

Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 19 lub. tel. /067/ 2615-911 w. 40 .

Gołańcz, dnia 05.08.2008 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-08-05
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Błażak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2008 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 7715
05 sierpnia 2008 12:16 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
05 sierpnia 2008 12:16 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie dokumnetu.