Oferty inwestycyjne - archiwum

Nieruchomość gruntowa położona w Chojnie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

         

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

 

               Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Chojnie, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 173/14 o łącznej powierzchni 5,26.00 ha, zapisana w księdze wieczystej nr 25712 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

 

            Działka nr 173/14 nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz przeznaczona jest jako „tereny rolne i leśne”.

Cena wywoławcza wynosi: 157.300,00 zł brutto.

Wadium wynosi: 30.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2008 r. /czwartek/ o godz. 12.00

w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 30.000,00 zł do dnia 1 grudnia 2008 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

 – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank

Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 19 lub. tel. /067/ 2615-911 w.16

 

Gołańcz, dnia 20.10.2008 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-10-20
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2008 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 4671
21 października 2008 12:03 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie dokumentu.