Oferty inwestycyjne - archiwum

Sprzedaż nieruchomości gruntowej polożonej w Gołańczy przy ulicy Klasztornej

Burmistrz Miasta i Gminy

Gołańcz

         

ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

 

               Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy przy ulicy Klasztornej, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 959/15 o łącznej powierzchni  2,43.60  ha, zapisana w księdze wieczystej nr 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

 

 

            Zgodnie z obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańcz  działka jest przeznaczona częściowo pod użytki rolne i tereny leśne –N.

Cena wywoławcza wynosi:  102.990,00 zł brutto.

Wadium wynosi:  20.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  26 marca  2009 r. / czwartek/ o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości  20.000,00 zł  do dnia 23 marca  2009 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz  – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank

Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu

przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 19

lub. tel. 067 26-15-911 w.16 lub 067 26-83-316

 

Gołańcz, dnia 08.01.2009 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-01-08
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2009 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 10222
09 stycznia 2009 14:17 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
09 stycznia 2009 14:15 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
09 stycznia 2009 14:14 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.