Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Gołańczy
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok nr 5
ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323, (067) 26-15-911 w. 23

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz.684 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie MSW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015, poz. 5 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

1.Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się pisemnie, telefaxem lub w formie elektronicznej.

2. Wyborca, który zlożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców zostanie umieszczony w spisie wyborców pod adresem, który podał we wniosku. Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

3. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w referendum lokalnym nie można dopisywać się do spisu wyborców.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2019 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Mendlikowska
Ilość wyświetleń: 183
29 sierpnia 2019 11:05 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.
29 sierpnia 2019 11:05 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.
29 sierpnia 2019 10:57 (Marzena Mendlikowska) - Dodanie załącznika.