Sporządzanie wniosków o wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

• wniosek o wpisanie w akcie urodzenia dziecka sporządzonego w USC w Gołańczy imienia ojca dziecka
Postanowienie sądowe o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy matka dziecka jest:
a) zamężna (i nie nastąpiło uznanie dziecka),
b) rozwiedziona (od rozwodu nie upłynęło 300 dni i nie nastąpiło uznanie dziecka),
c) wdowa (od zgonu męża nie upłynęło 300 dni i nie nastąpiło uznanie dziecka)
• dowód osobisty matki dziecka, bądź osoby, w której akcie urodzenia dokonuje się wpisu imienia ojca

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Sprawę załatwia:
URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Kierownik: mgr BARTOSZ BIELECKI
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
pokój nr 1
tel. (067) 26-83-322 (067) 26-15-911 w.22, usc@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2008 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2886
13 grudnia 2008 10:02 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
13 listopada 2008 10:38 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.