Pomoc materialna dla uczniów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2. Załączniki:
zaświadczenie o wysokości dochodów, odcinek od renty, emerytury, zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter, poniedziałek-piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

- 30 dni liczone od 15 września
- wydanie decyzji

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1969 r Kodeks postępowania
administracyjnego i ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz Uchwała nr XXVIII/222/05 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (DzUWW z 29.04.2005 r. nr 58, poz 1805), zm. uchw. III/11/06 (DzUWW z 28.12.2006 r. nr 214, poz. 5392) i uchw. XVII/162/12 (DzUWW z 13.09.2012 r., poz. 3841).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem wydającego decyzję
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

Termin składania wniosków: do 15 września

Miejsce załatwienia sprawy:
stanowisko ds. obsługi placówek oświatowych, pok. 18, tel. 67 26-83-307, e-mail: oswiata@golancz.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2824
09 grudnia 2016 08:00 Alina Wachowiak - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2016 12:25 Alina Wachowiak - Aktualizacja danych sprawy.
19 marca 2009 08:08 Krzysztof Rakoczy - Aktualizacja danych sprawy.