Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 m-ce”.
2. Dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą),
3. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, tj. mężczyźni – do 50 roku życia, a posiadający stopień wojskowy oficerski do 60 roku życia; kobiety przeniesione do rezerwy – do 40 roku życia, a posiadające stopień wojskowy oficerski do 50 roku życia).

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Ewidencja Ludności pok nr 5
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323 (067)26-15-911 w.23

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów czynności związane ze zgłoszeniem wyjazdu za granicę dokonywane są niezwłocznie.

Osoba zgłaszająca wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące otrzymuje potwierdzenie wymeldowania w formie zaświadczenia.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące należy dokonać osobiście.

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. obywatelskich
tel. (067) 26-83-323 (067) 26-15-911 w.23

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2316
17 listopada 2008 10:14 Krzysztof Rakoczy - Utworzenie sprawy.