Wnioski w sprawie wydawania zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa

Wymagane dokumenty

Wniosek o niezaleganiu w podatkach.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, BOI (Biuro Obsługi Interesanta), pok. 4
poniedziałek 7:15 – 15:15 
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

-za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach -21 zł

Termin i sposób załatwienia

- do 7 dni
- zaświadczenie lub postanowienie o odmowie zaświadczenia, na które służy zażalenie, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, art. 306a, 306b i 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Inne informacje

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. wymiaru podatku
pok. nr 16 
tel. (067) 26-83-315 lub (067) 26-15-911 wew. 19
Wnioski o niezaleganiu w podatkach - Stanowisko ds. księgowości podatkowej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2951
02 marca 2020 13:25 (Kamil Siwka) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2008 10:08 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2008 10:42 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.