Wykaz podmiotów

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zlokalizowany na terenie byłego składowiska odpadów w Smogulcu, przy drodze wojewódzkiej nr 194 . 

Punkt ten jest czynny w każdy piątek od godziny 12:00 do 18:00. Mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz, nieprowadzący działalności gospodarczej, będą mogli oddać tam bezpłatnie następujące odpady:

 

• zużyte baterie i akumulatory,

 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 

• odpady budowlano–remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych, wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonanie robót,

 

• zużyte opony,

 

• odpady wielkogabarytowe  takie jak: meble, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów itp.,

 

• tekstylia i odzież, a także chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin),


• przeterminowane leki.Firmą odbierającą odpady z  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS SP. z o.o.

ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska

 Baza Magazynowo - Transportowa

64-840 Dziewoklucz 69, Gmina Bydzyń


PUNKTY ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 

  • Gołańcz ul. Rynek 6 - Apteka "Pod Orłem"
  • Gołańcz ul. K.Libelta 12/4 - Apteka Osiedlowa

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Górska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2013 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1763
03 października 2019 11:05 (Agnieszka Górska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2019 14:02 (Agnieszka Górska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 09:09 (Agnieszka Górska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)