Druki i formularze

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz Referat ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok. 10, I piętro. Podstawa Prawna: - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) - &

Przydomowe oczyszczalnie dotacja

DRODZY MIESZKAŃCY!!! Jak co roku zachęcamy do skorzystania dotacji jaką oferuje nasza gmina: O przyznanie dotacji na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą nr XX/193/12 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27

Azbest wnioski

DRODZY MIESZKAŃCY Jak co roku zachęcamy do skorzystania z dotacji jaką oferuje nasza gmina! O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami mające w okresie składania wniosku tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie gminy Gołańcz zgodnie z Zarządzeniem OA.0050.10.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz...

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Uwaga Mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości...