Konkursy - archiwum

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96 poz.873) i uchwały nr XXVI/232/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 cyt. wyżej ustawy .....” ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15-09-2009
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2009 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1550
08 grudnia 2009 10:05 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
16 września 2009 10:48 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
16 września 2009 10:48 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.