Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Karola Libelta 4

62-130 Gołańcz

Telefon

0667 770 436

Strona www

Stanowiska

Specjalista pracy socjalnej

Kierownik MGOPS Gołańcz

512 212 742

Kontakt

O Ośrodku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy powołany uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr VII/32/95 z dnia 28.09.1995r
Ośrodek zajmuje się rozpoznawaniem i analizowaniem przyczyn powstawania niedostatku oraz zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, dążąc do ich usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem w szczególności poprzez:

- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej ,
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- pobudzanie społecznych aktywności w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowanie w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
- organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
- przyznawanie i wypłacanie świadaczeń rodzinnych tj. zasiłek rodzinny, świadczenie opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, zasiłek pielegnacyjny

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2008 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 11635
13 czerwca 2019 12:23 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych jednostki.
13 czerwca 2019 12:21 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych jednostki.
13 czerwca 2019 12:14 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych jednostki.