Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - IV etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie BZP nr 501902-N-2020 z dnia 2020-01-10 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - IV etap Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansow

Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie BZP nr 501486-N-2020 z dnia 2020-01-09 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap II Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinanso...

Modernizacja rynku w Gołańczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie BZP nr 501266-N-2020 z dnia 2020-01-09 r. Nazwa zadania: Modernizacja rynku w Gołańczy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz, . numer sprawy ZP.271.10.2019 – przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych, gdzie zamieszczona została dokumentacja – Ogłoszenie...

Dowozy szkolne do placówek oświatowych

Początek formularza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 611531-N-2019 z dnia 2019-10-22 r. Nazwa zadania: Dowozy szkolne do placówek oświatowych Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy proj