Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - IX etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP: 546234-N-2019 z dnia 2019-05-10 r. Nazwa zadania: Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - IX etap Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP: Ogłoszenie nr 544839-N-2019 z dnia 2019-05-09 r. Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin - II etap Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Zapytanie ofertowe-Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w Gołańczy

Zapraszmy wszystkich zainteresowanych Wykonawców do składania ofert w ww. postępowaniu. Treść zapytania oraz zakres w załącznikach.