Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Nr ogłoszenia BZP: 612530-N-2020 z dnia 2020-11-24 r. Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz Ogłoszenie BZP nr 607296-N-2020 z dnia 2020-11-06 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Dowozy szkolne do placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 604024-N-2020 z dnia 2020-11-05 r. Nazwa zadania: Dowozy szkolne do placówek oświatowych Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze

Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych (www.przetargi.golancz.pl) , gdzie zamieszczona została dokumentacja – Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami . Link do postępowania : https://przetargi.golancz.pl/#/uni