Ławników

Wybierz rok

Wybory ławników

O G Ł O S Z E N I E ! WYBORY ŁAWNIKÓW Na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU nr 98 poz. 1070 z późn. zmianami), Rada Miasta i Gminy Gołańcz informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Zgodnie...

Ogłoszenie o wyborze ławnika

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU z 2001 r. nr 98, poz.1070 z późn. zmianami) Rada Miasta i Gminy Gołańcz Uchwałą nr XIII/119/12 z dnia 23 marca 2012 roku w wyniku tajnego głosowania wybrała Wacława Burzyńskiego na ławnika do Sądu Rejonowego...