Prawo lokalne

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXII/214/13 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym: Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego: