Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018 - 2023

Informacje

ustawa o samorządzie gminnym: Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym
celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje,
o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.

Skład

przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

z-ca przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miasta i Gminy Gołańcz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2010 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 323744
07 stycznia 2020 14:15 (Alina Wachowiak) - Usunięcie członka komisji.
07 stycznia 2020 14:15 (Alina Wachowiak) - Usunięcie członka komisji.
07 stycznia 2020 14:13 (Alina Wachowiak) - Usunięcie stanowiska.