Plany pracy i sprawozdania

Wybierz rok

Raport o stanie MiG Gołańcz za 2019 rok

Z ustawy o samorządzie gminnym: "Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 3. Rada gminy może...

Raport o stanie MiG Gołańcz za 2018 rok

Z ustawy o samorządzie gminnym: "Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.