Przetargi

Wybierz rok

Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz – II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie BZP nr 532406-N-2020 z dnia 2020-04-22 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz – II etap Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó...

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Gołańczy

Początek formularza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie BZP nr 526975-N-2020 z dnia 2020-04-08 r. Nazwa zadania: Modernizacja Stadionu Miejskiego w Gołańczy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub