Analiza stanu gospodarki odpadami (2019)

Wybierz rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOŁAŃCZ ZA ROK 2018

Zgodnie z art. 9 tb § 2 i § 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zamieszcza Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2018.