Prawo lokalne

Wybierz rok

Uchwała Nr XL/430/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r.

Uchwała Nr XL/430/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA nr XL/431/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 roku

UCHWAŁA nr XL/431/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych lub w części zamieszkałych

Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smogulcu

14 marca 2014 roku o godzinie 12:00 nastąpiło pierwsze otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smogulcu (na terenie byłego składowiska odpadów). Punkt ten będzie czynny w każdy piątek od godziny 12:00 do 18:00. Mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz, nieprowadzący działalności gospodarczej, będą mogli...