Rozpatrywanie skarg i wniosków

Wybierz rok

Stan przyjmowania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz dotyczących skarg i wniosków

Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), udostępnian