Komunikaty

Wybierz rok

Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

GO.1710.2019.AG Gołańcz, dnia 27.03.2019 r. INFORMACJA Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629) oraz Uchwały NR XXIII/251/16...

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ W SPRAWIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 1 lutego 2019 r. nastąpi ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr III/11/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz....

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

"UWAGA: Odbiór odpadów rozpoczyna się od godz. 6:00 Prosimy o wystawienie pojemników i worków przed bramę lub furtkę posesji ...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2017

Zgodnie z art. 9 tb § 2 i § 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zamieszcza Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gołańcz za rok 2017.