Wybory do Izb Rolniczych

Wybierz rok

Informacja dotycząca listy uprawnionych do głosowania

W Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz znajduje się lista rolników uprawnionych do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych. Lista będzie udostępniona do wglądu w dniach od 18.05.2015 r. do 22.05.2015 r. w Biurze Obsłudze Interesanta w godzinach od 7.15 do 15.15.