Zgromadzenia publiczne

Wybierz rok

Informacja dotycząca zgromadzeń

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach: Art. 7. 1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.