Rejestr zmian

25 maja 2020 14:23 9 dni temu

Zagospodarowanie przestrzenne: UCHWAŁA NR XVIII/165/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XVIII/165/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ul. Libelta i ul. Sportowej

Autor: Alina Wachowiak

25 maja 2020 14:23 9 dni temu

Zagospodarowanie przestrzenne: UCHWAŁA NR XVIII/166/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XVIII/166/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Krzyżanki, Konary, Grabowo, Panigródz, Czeszewo, Gołańcz - miasto

Autor: Alina Wachowiak

25 maja 2020 14:22 9 dni temu

Zagospodarowanie przestrzenne: UCHWAŁA NR XVIII/167/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XVIII/167/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołańcz dla terenów planowanej drogi rowerowej

Autor: Alina Wachowiak

25 maja 2020 14:19 9 dni temu

Budżet: UCHWAŁA NR XVIII/171/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2020 rok

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XVIII/171/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2020 rok

Autor: Alina Wachowiak

25 maja 2020 14:18 9 dni temu

Budżet: UCHWAŁA NR XVIII/172/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2020-2024

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XVIII/172/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2020-2024

Autor: Alina Wachowiak

25 maja 2020 14:18 9 dni temu

Gospodarka komunalna: UCHWAŁA NR XVIII/173/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia targowiska i jego regulaminu

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XVIII/173/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia targowiska i jego regulaminu

Autor: Alina Wachowiak

25 maja 2020 14:17 9 dni temu

Podatki i opłaty: UCHWAŁA NR XVIII/174/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty targowej

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XVIII/174/20 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty targowej

Autor: Alina Wachowiak

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 479093