Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości, leśnym i rolnym

Wymagane dokumenty

Formularze dotyczące spraw za lata 2014 -30.06.2019 r.: a)- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, b)- Informacja w sprawie podatku rolnego – IR-1, c)- Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1( w przypadku korekty za lata 2014 -30.06.2019r. )

Formularze do spraw od 01.07.2019 r.:

1. dla podatku od nieruchomości:

a)Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1,

b)Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -ZIN-1,

c)Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania -ZIN-2,

d)Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane  pozostałych podatników -ZIN-3,

2. dla podatku rolnego:

a)Informacja o gruntach -IR-1

b)Załącznik do informacji o gruntach -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -ZIR-1,

c) Załącznik do informacji o gruntach -dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania -ZIR-2,

d) Załącznik do informacji o gruntach -dane pozostałych podatników -ZIR-3,

3. dla podatku leśnego:

a) Informacja o lasach IL-1,

b) Załącznik do informacji o lasach -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -ZIL-1,

c) Załącznik do informacji o lasach -dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania -ZIL-2,

d)Załącznik do informacji o lasach -dane pozostałych podatników -ZIL-3,

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 3, pok. 14

poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy polega na wydaniu decyzji ustalającej bądź korygującej wymiar podatku w terminie do 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym.

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym.

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, które należy wnieść w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

Inne informacje

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Sprawę prowadzi stanowisko ds. wymiaru podatku pok. nr 14

Telefon 67 26 83 315

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2013 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2380
15 maja 2020 09:43 (Aurelia Dziergas) - Aktualizacja danych sprawy.
26 czerwca 2019 13:12 (Aurelia Dziergas) - Aktualizacja danych załącznika.
26 czerwca 2019 13:09 (Aurelia Dziergas) - Usunięcie załącznika.