Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Formularz "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy". Formularz możesz wypełnić sam w domu, bądź poproś urzędnika żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu.

2. Dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

3. W przypadku zgłoszenia powrotu przez pełnomocnika dodatkowo:

     – pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP,
     – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport. 

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok. nr 5
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (067) 26-83-323, (067)26-15-911 w. 23

Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz lub na rachunek bankowy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, oddział w Gołańczy nr konta: 69 8959 0001 3900 0316 2000 0020.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów czynności związane ze zgłoszeniem powrotu z zagranicy dokonywane są niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Zgłoszenia powrotu z zagranicy należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, opłatę skarbową w wysokości 17 zł, pełnomocnik przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport).

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają powrót z zagranicy osób, które:

- nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),

- mają ograniczoną zdolnośc do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Powrót zgłoś w urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz po powrocie z zagranicy.


URZĄD STANU CYWILNEGO W GOŁAŃCZY
ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, Zastępca Kierownika USC - pok. nr 5
tel. (067) 26-83-323, (067) 26-15-911 w.23

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2019 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Mendlikowska
Ilość wyświetleń: 314
30 stycznia 2019 14:33 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.
30 stycznia 2019 14:31 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.
30 stycznia 2019 14:30 (Marzena Mendlikowska) - Aktualizacja danych sprawy.