Zaświadczenie o zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenie o zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz - parter

od poniedziałku do piątku w godz. 7:15- 15:15

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2006 r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1000 ze zm) opłata za zaświadczenie wynosi 17,00 złotych

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku (złożenie wniosku) jej zapłaty na konto:

Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz - nr konta bankowego  90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020r. poz 293 ze zm) art.71 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.06.2019 r
Dokument wytworzony przez: Referat ds. Inwestycji Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Eugeniusz Majchrzak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2019 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Eugeniusz Majchrzak
Ilość wyświetleń: 199
02 marca 2020 14:36 (Eugeniusz Majchrzak) - Aktualizacja danych sprawy.
24 czerwca 2019 13:06 (Eugeniusz Majchrzak) - Dodanie załącznika.
24 czerwca 2019 13:06 (Eugeniusz Majchrzak) - Aktualizacja danych sprawy.