Prace publiczne, interwencyjne, społeczno-użyteczne

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek o przyjęcie do pracy w ramach prac publicznych, interwencyjnych, społeczno-użytecznych

Miejsce złożenia dokumentów

BOI

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Weryfikacja wniosku nastąpi po ogłoszeniu przez PUP w Wągrowcu naboru wniosków o zorganizowanie prac publicznych/interwencyjnych

Podstawa prawna

brak

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Osoby chętne do pracy w ramach prac publicznych, interwencyjnych społeczno-użytecznych  zobowiązane są do złożenia wniosku o przyjęcie do pracy w BOI pokój nr 3 na parterze budynku. Koniecznym jest, aby kandydat zarejestrowany był w PUP jako osoba bezrobotna. W przypadku prac społeczno-użytecznych osoby wybierane są z listy osób korzystających z MGOPS.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2019 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ćwik
Ilość wyświetleń: 125
03 grudnia 2019 12:25 (Agnieszka Ćwik) - Utworzenie sprawy.