Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie,

zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa we wnioskowanym okresie

Miejsce złożenia dokumentów

BOI

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

ustawa z 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990r., Nr 54, poz. 310)

Tryb odwoławczy

zażalenie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Pile

Inne informacje

Zgodnie z ustawą zaliczeniu podlegają:

- Okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
- Przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
- Przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Po zmianie przepisów, tj. od 1 stycznia 1991 r., za domownika uważa się:

- osobę bliską rolnikowi, która:ukończyła 16 lat,

- pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
- stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2019 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ćwik
Ilość wyświetleń: 166
03 grudnia 2019 12:47 (Agnieszka Ćwik) - Utworzenie sprawy.