Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, parter,

pok. 10. I piętro;

poniedziałek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r.  poz. 1000 z późn. zm.) 

Opłatę skarbową należy uiścić w momencie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

Nr konta:

PBS Wągrowiec Oddz. Gołańcz
69 8959 0001 3900 0316 2000 0020

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

1)  art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z poźn. zm.)

4) §1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Sprawę załatwia:

Stanowisko ds. ochrony środowiska  i zieleni
pok. nr 10, I piętro
tel. (067) 26-83-320 lub (067) 26-15-911 wew. 20

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.03.2020
Dokument wytworzony przez: Referat ds. Inwestycji Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Skotowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2020 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Skotowska
Ilość wyświetleń: 63
09 marca 2020 11:05 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2020 11:03 (Anna Skotowska) - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2020 11:00 (Anna Skotowska) - Dodanie załącznika.