Zezwolenie na lokalizację zjazdu (budowę lub przebudowę)

Wymagane dokumenty

Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz zawierający:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, telefon wnioskodawcy,
• plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją zjazdu,
• kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
• informacje o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

• od złożonego wniosku - 5,00 zł,
• od każdego załącznika - 0,50 zł,
• opłata skarbowa - 76,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - art. 29 ust. 2 (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.
Do odwołania należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł

Inne informacje

Lokalizacja zjazdu wymaga zezwolenia zarządcy drogi. O zezwolenie na lokalizację zjazdu (budowę lub przebudowę) występuje właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2008 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2662
03 listopada 2008 11:38 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
03 listopada 2008 11:38 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.
03 listopada 2008 11:19 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.