Zezwolenie na lokalizację zjazdu (budowę lub przebudowę)

Wymagane dokumenty

Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz zawierający:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, telefon wnioskodawcy,
• plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją zjazdu,
• kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
• informacje o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
• potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (gdy jest wymagana)

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.

Godziny pracy:
poniedziałek 7:15 – 15:15
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

• opłata skarbowa - 82,00 zł (zezwolenie na lokalizacje zjazdu publicznego)

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - art. 29 ust. 2 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

Inne informacje

Lokalizacja zjazdu wymaga zezwolenia zarządcy drogi. O zezwolenie na lokalizację zjazdu (budowę lub przebudowę) występuje właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi.


Miejsce załatwienia sprawy:
Komórka ds. gospodarczych i budownictwa, II piętro, pok. 22
tel. (067) 26-83-911 w.42, lub (67) 86-83-327

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2008 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2786
16 stycznia 2020 09:01 (Kamil Siwka) - Aktualizacja danych sprawy.
03 listopada 2008 11:38 (Krzysztof Rakoczy) - Aktualizacja danych sprawy.
03 listopada 2008 11:38 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie załącznika.