Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z załączonym dowodem zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.
Wzory wniosków do pobrania na miejscu - komórka ds. gospodarczych i budownictwa, pok.23.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.

poniedziałek 7:15 - 15:15
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2006 roku (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 1000) opłata za zaświadczenie wynosi 17,-złotych.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku (złożenia wniosku) jej zapłaty na konto: Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz - nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Miejsce załatwienia sprawy:
Komórka ds. gospodarczych i budownictwa , II piętro, pok. 23
tel. (067)26-15-911 w.42, (067) 26-83-308, e-mail: budownictwo.golancz@bazagmin.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2008 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3059
02 marca 2020 14:30 (Eugeniusz Majchrzak) - Aktualizacja danych sprawy.
24 czerwca 2019 12:38 (Eugeniusz Majchrzak) - Usunięcie załącznika.
24 czerwca 2019 12:38 (Eugeniusz Majchrzak) - Dodanie załącznika.