Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wymagane dokumenty

1. Wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości (napisany odręcznie)
2. Mapa powykonawcza z naniesionym budynkiem na nieruchomości oraz zaznaczonym wjazdem do obsługi nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:15 – 15:15
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, a w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie 1 miesiąca. Dla spraw szczególnie skomplikowanych załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020r.  poz. 276)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U Nr 243, poz. 2432)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Numer porządkowy nadaje się na nieruchomości zabudowanej, jak i przeznaczonej do zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy:
Komórka ds. gospodarczych i budownictwa, II piętro, pok. 23

tel. (067) 26-15-911 w.42, lub (067) 26-83-308, e-mail: budownictwo.golancz@bazagmin.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2008 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3085
02 marca 2020 14:07 (Eugeniusz Majchrzak) - Aktualizacja danych sprawy.
24 czerwca 2019 12:20 (Eugeniusz Majchrzak) - Dodanie załącznika.
03 listopada 2008 12:08 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.