Wydanie postanowienia opiniującego zgodność proponowanego podziału nieruchomości z: - ustaleniami planu miejscowego, - z przepisami odrębnymi, - z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie postanowienia.
Wzory wniosków do pobrania na miejscu- komórka ds. gospodarczych i budownictwa I piętro, pok. 23.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:15 – 15:15
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - art. 93, art. 94 (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia

Inne informacje

Miejsce załatwienia sprawy:
Komórka ds. gospodarczych i budownictwa, II piętro, pok. 23

tel. (067) 26-15-911 w 42, lub (067) 26-83-308, e-mail: budownictwo.golancz@bazagmin.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2008 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3032
02 marca 2020 14:18 (Eugeniusz Majchrzak) - Usunięcie załącznika.
02 marca 2020 14:18 (Eugeniusz Majchrzak) - Dodanie załącznika.
02 marca 2020 14:13 (Eugeniusz Majchrzak) - Aktualizacja danych sprawy.