Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z załączonym dowodem zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.
Wzory wniosków do pobrania na miejscu - komórka .ds. gospodarczych i budownictwa, pok.23

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:15 – 15:15
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2006roku (tj.Dz.U. z 2019r. poz. 1000) opłata za wypis i wyrys wynosi:
1. od wypisu:
a) do 5 stron - 30 złotych
b) powyżej 5 stron - 50 złotych
2. od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4 - 20 złotych
b) nie więcej niż 200 złotych.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz.293 ze zm)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Miejsce załatwienia sprawy:
Komórka ds. gospodarczych i budownictwa, II piętro, pok. 23

tel. (067) 26-15-911 w.42, lub (067) 26-83-308, e-mail: budownictwo.golancz@bazagmin.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2008 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 3238
02 marca 2020 14:27 (Eugeniusz Majchrzak) - Aktualizacja danych sprawy.
24 czerwca 2019 12:36 (Eugeniusz Majchrzak) - Usunięcie załącznika.
24 czerwca 2019 12:35 (Eugeniusz Majchrzak) - Dodanie załącznika.