Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek na zajęcie pasa drogowego.
W zależności od rodzaju zajęcia wypełnia się odpowiednie formularze wniosków dostępnych w komórce ds. gospodarczych i budownictwa (p. 23).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pok. 12.
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek - piątek 7:15 – 15:15

Opłaty

• skarbowe - zwolnione,
• ustawowe - naliczane w decyzji administracyjnej, wg Uchwały Rady Miasta i Gminy.

Termin i sposób załatwienia

Miesiąc, licząc od daty wpływu wniosku wraz z załącznikami.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - art. 40 (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.)
• Uchwała Rady Miasta Piły Nr XX/247/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły,
• Uchwała Rady Powiatu w Pile Nr XX/146/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańccz w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zezwolenia.

Inne informacje

Zezwolenia wymagają:
• prowadzenie robót w pasie drogowym
• umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
• umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej.

Miejsce załatwienia sprawy:
Komórka ds. gospodarczych i budownictwa, II piętro, pok. 23

tel. (067) 26-15-911 w.42, lub (067) 26-83-308, e-mail: budownictwo.golancz@bazagmin.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2008 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2919
03 listopada 2008 13:06 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie sprawy.